[SELEX FUTURE] Chương trình đào tạo Kỹ sư toàn diện năm 2021

Quản Trị 22/09/2021 Tin tức, Tuyển dụng

I. Giới thiệu 1.1 Về Selex Motors Selex Motors là một startup trong lĩnh vực xe điện thông minh. Mục đích của chúng tôi là phát triển các phương tiện điện thông minh và các giải pháp năng lượng để giúp xây dựng một tương lai Việt Nam bền vững. Tầm nhìn của chúng tôi […]

Xem thêm