Đóng
Ông Kamal Bali - Chủ tịch Volvo Ấn Độ là người chủ trì cuộc thảo luận trên diễn đàn "Phát triển Hệ sinh thái Giao thông điện"

SELEX MOTORS LÀ ĐẠI DIỆN DUY NHẤT CỦA ĐÔNG NAM Á THAM DỰ DIỄN ĐÀN HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH KINH DOANH ẤN ĐỘ – ASEAN

Quản Trị 10/10/2021 Tin tức

Chiều ngày 7/10 vừa qua, anh Nguyễn Hữu Phước Nguyên – Founder & CEO của Selex Motors là đại diện duy nhất của Đông Nam Á tham dự diễn đàn “Phát triển Hệ sinh thái Giao thông điện” nằm trong khuôn khổ chương trình của Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Ấn Độ – ASEAN […]

Xem thêm