ĐỀ XUẤT LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN XE ĐIỆN HOÁ TẠI VIỆT NAM VỚI MỤC TIÊU 4,5 TRIỆU XE ĐIỆN VÀO NĂM 2050

Quản Trị 17/09/2021 Tin tức

Việt Nam có thể đạt 1 triệu xe điện hoá vào năm 2028 và 4,5 triệu xe điện vào năm 2050. Đây là lộ trình phát triển xe điện hóa tại Việt Nam được đề xuất bởi Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) trong hội thảo “Hạ tầng cho xe […]

Xem thêm