Đóng

Xe điện thông minh

Chúng tôi phát triển từ A-Z những phương tiện điện thông minh sẽ “cách mạng hoá” những đường phố đông đúc của Việt Nam và những thành phố bận rộn của Châu Á. Các phương tiện của chúng tôi có sự kết hợp độc đáo giữa kỹ thuật vượt trội và sự thấu hiểu về văn hoá, làm nên sự khác biệt của chúng tôi so với đối thủ. Trình độ chuyên môn sâu trong toàn bộ chu trình thiết kế và phát triển giúp chúng tôi có được sự linh động cần thiết để vượt qua những trở ngại trước mắt và thịnh vượng trong lâu dài.