Close

[RECRUITMENT] Electronic Circuit Design Engineer/ Hardware Design Engineer

10/07/2020 Careers

Position Electronic Circuit Design Engineer/ Hardware Design Engineer Job descriptions + Design electronic circuits following the project requirements: AC-DC, DC-DC Power Supply Circuit, Motor Control Circuits, Battery Charging Circuits,… + Calculate and simulate the principle circuits + Select electronic components, layout and layout simulation + Install electronic components, debug circuits, make sure the features, targets […]

Read More

[TUYỂN DỤNG] Kỹ sư Thiết kế Cơ khí

10/07/2020 Careers

Nhiệm vụ: thực hiện một trong các nhóm nhiệm vụ sau 1. Thiết kế chi tiết nhựa – Thiết kế bề mặt (surface) 3D các chi tiết nhựa (dựa theo thiết kế kiểu dáng có sẵn), tối ưu cho sản xuất và lắp ráp. – Thiết kế các cơ cấu lắp ráp chi tiết nhựa với […]

Read More